Η Ομάδα F.I.NE. είπε για εμάς…

Είναι αποδεδειγμένο εδώ και χρόνια, πως η ομαδικότητα είναι ένα σημαντικό όπλο, μια βασική αρχή για την ανάπτυξη και την ευημερία. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι τιμούν την πλήρη και αμφίδρομη έννοια της λέξης “συνεργασία”. Και τα δύο χαρακτηριστικά υπάρχουν στην ομάδα της MakeSure και γι αυτό έχουμε πετύχει αξιοθαύμαστα αποτελέσματα […]