Η MakeSure.gr στεγάζεται στο Αιγάλεω σε ένα χώρο δύο ορόφων συνόλου 320 τμ., επί της Θηβών 357, ενώ το υποκατάστημα της εταιρείας βρίσκεται επί της Θηβών 329. Η εταιρεία λειτουργεί με τις αξίες της οικογενειακής επιχείρησης δίνοντας προτεραιότητα στην έγκαιρη και έγκυρη εξυπηρέτηση του δικτύου πελάτων που την ακολουθούν για 40 και πλέον συναπτά έτη. Έτσι, κατόρθωσε η ασφαλιστική της δραστηριότητα να εντοπίζεται σε κάθε άκρη του ελλαδικού χώρου υπηρετώντας τις ανάγκες 10.000 ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Ο Μάιος του 2016 σηματοδοτήθηκε από την ίδρυση της Open Brokers ΙΚΕ, στην οποία είμαστε μέτοχοι κατά 40%. Η ενέργεια αυτή ενίσχυσε την περαιτέρω ανάπτυξη των ασφαλιστικών μας υπηρεσιών, και της διαπραγματευτικής μας δεξιότητας, ισχυροποιώντας παράλληλα, τη θέση μας στην ασφαλιστική αγορά.
 
Σήμερα, το δίκτυο πωλήσεών μας απαρτίζεται από 50 και πλέον εξειδικευμένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που με την εμπιστοσύνη τους επιτρέπουν στην εταιρεία να διευρύνει τις περιοχές και τους κλάδους δραστηριοποίησής της.
 
Παράλληλα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας, σε εύρος συνεργατών και πελατών, φέρουν χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, καθώς οι εργασίες που εκτελούμε καθημερινά υποστηρίζονται από πληροφοριακά συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις τις εποχής.
Η πολυετής εμπειρία τόσο των στελεχών της εταιρείας όσο και του προσωπικού, σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων, σε συνδυασμό με την υπευθυνότητα και αξιοπιστία που διακρίνει τους ιδρυτές της, από την αρχή της καριέρας τους, έχει καταφέρει να την αναδείξει σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά.
 
Η MakeSure.gr  είναι σε θέση να διακρίνει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της:
 • Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης
 • Ασφαλιστικής μόχλευσης
 • Υιοθέτησης του Solvency II
 • Εμπειρίας 40 και πλέον χρόνων

 

Όραμά μας :

Να αναδειχθούμε σε κορυφαία ομάδα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Αποστολή μας :

Η έγκαιρη και έγκυρη εξυπηρέτηση του δικτύου πελάτων μας.

Στρατηγική μας :

Η αξιοποίηση βέλτιστων τεχνολογικών μεθόδων και η διά βίου επιμόρφωση της ομάδας συνεργατών μας.

Υπηρεσίες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Αστική Ευθύνη Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών, Κλοπή Ολική και Μερική, Πυρκαγιά, Φυσικά Φαινόμενα, Θράυση Κρυστάλλων, Ιδίων Ζημιών και Κακόβουλων Πράξεων, Νομικής Προστασίας, Φροντίδας Ατυχήματος, Οδικής Βοήθειας κ.λ.π.

ΖΩΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: Ατομικά προγράμματα για Ασθένεια – Ατύχημα – Επένδυση – Σύνταξη – Απώλεια Εισοδήματος κ.λ.π. ΠΥΡΟΣ (Κατοικίας, Επαγγελματικών & Κοινόχρηστων χώρων): Κλοπής – Σεισμού – Αστικής Ευθύνης – Απώλειας Εισοδήματος – Κακόβουλων Πράξεων κ.λ.π.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ: (Επαγγελματικών ομάδων, Ταξιδιωτών, Παιδιών): Ζωής – Ατυχημάτων – Ασθένειας – Αποταμίευσης.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: (Ιατρών, Ανέργεσης Κτιρίων, Επαγγελματικών Χώρων, Εκπαιδευτηρίων, Εστιατορίων κ.λ.π.): Ατυχήματος – Παραλλείψεων και Λαθών κ.λ.π. ΠΛΟΙΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ: Αστική Ευθύνη Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών – Κλοπή Ολική και Μερική – Πυρκαγιά – Ρύπανσης.

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: Κατά Παντός Κινδύνου.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ: Κλοπή – Μεταφορά – Εμπιστοσύνη Υπαλλήλων.

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: (Χερσαίες, Θαλάσσιες & Αερομεταφορές): Προιόντων – Αποσκευών – Εκθεμάτων – Έργων Τέχνης κ.λ.π.

Με πάνω από 40 έτη εμπειρία στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είμαστε κοντά σας για να καλύψουμε όλες σας τις ανάγκες.

 • ΖΩΗ
 • ΥΓΕΙΑ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ
 • ΣΠΙΤΙ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 • ΣΚΑΦΟΣ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Το πιο σημαντικό για εμάς είναι η εξυπηρέτηση σας κατά την διάρκεια ισχύος των συμβολαίων σας και ακόμα περισσότερο μετά την επέλευση του κινδύνου η στήριξη στις διαδικασίες της αποζημίωσής σας.

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να σας ενημερώσουμε εντελώς δωρεάν στο χώρο μας η και στον δικό σας.

 • ήθος
 • αξιοπιστία
 • ειλικρίνεια
 • ευελιξία
 • συνέπεια μα.. πάνω απ’ όλα.. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α

Υπεύθυνα

Χαχλάκης Παναγιώτης, Γκόλφης Γεώργιος, Μιχαλέλης Ελευθέριος