Ασφάλεια Φορτίου

Στη Makesure, διαθέτουμε υψηλή εξειδίκευση στις επαγγελματικές ασφαλίσεις.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε πρωτοποριακά και σύγχρονα ασφαλιστικά προγράμματα, που συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση των κινδύνων, που εκτίθεται μία μικρή ή μεγάλη επιχείρηση.

Το ασφαλιστικό προϊόν “Το φορτίο μου” προσφέρει ασφάλιση σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ιδιόκτητα φορτηγά και μεταφέρουν δικά τους εμπορεύματα.

Η προστασία των εμπορευμάτων αυτών κατά τη διάρκεια της κίνησης τους οδικώς ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους μέσα σε πλοία είναι πολύ σημαντική καθώς σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να υποστούν ζημιά την οποία θα επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στην επιχείρηση.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασχολούνται για παράδειγμα με οικοδομικές εργασίες όπως αλουμινάδες, τζαμάδες, ξυλουργούς ή και για άλλα επαγγέλματα όπως mini-markets, εμπόριο μαναβικής, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, κάβες ποτών κ.α.

Ενδεικτικά οι καλύψεις του προγράμματος είναι :

  • Πυρκαγιά ή έκρηξη (καπνός και ζημιές πυρόσβεσης, όχι αυτανάφλεξη)
  • Ανατροπή Σύγκρουση ή Εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου (όχι τράνταγμα του φορτίου κατά την μετακίνηση)
  • Πρόσκρουση ή ανατροπή του πλοίου (όχι προσάραξη κατά τον χρόνο της άμπωτης)
  • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο εκτός από νερό (όχι όμως μετακίνηση του φορτίου σε κακοκαιρία)
  • Προσάραξη
  • Βύθιση
  • Συνεισφορά σε Γενική Αβαρία (θυσία όλου ή μέρους του φορτίου για σωτηρία του πλοίου-φορτίου)

 

Ασφαλίζονται αντικείμενα καινούργια ή μεταχειρισμένα.

Στα καινούργια εμπορεύματα αποζημιώνεται η τιμολογιακή αξία, στα μεταχειρισμένα η τρέχουσα εμπορική αξία κατά τη διάρκεια της ζημιάς.

 

Το κεφάλαιο κάλυψης και Ανώτατο Όριο ανά Φόρτωση και μεταφορικό μέσο είναι 20.000€

 

Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα σε € ανά ΦΙΧ
Αρ. Οχημάτων Ασφάλιστρα
1 45
2-6 40€ ανά όχημα
7-10 35€ ανά όχημα
11 & άνω 30€ ανά όχημα

 

Το συγκεκριμένο προϊόν ασφάλισης δεν έχει καμία απολύτως Απαλλαγή στην κάλυψη

 

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ:

Αξιόγραφα κάθε είδους (χαρτονομίσματα, ομόλογα, μετοχές, λαχεία, γραμμάτια κλπ.), τίτλοι, έγγραφα και επίσημα πιστοποιητικά, νομίσματα, γραμματόσημα, χαρτόσημα, χρεόγραφα, σχεδιαγράμματα, συμβόλαια, κοσμήματα, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, ευγενή μέταλλα, πολύτιμα μέταλλα ακατέργαστα ή όχι, ράβδοι χρυσού, χρυσαφικά, κοσμήματα, εικαστικά έργα τέχνης, πίνακες, αντίκες, γλυπτά, αγάλματα, αρχαιότητες, αντικείμενα συλλεκτικής και συναισθηματικής αξίας, χειροποίητοι τάπητες, γούνες, μήτρες, πυρηνικά και / ή ραδιενεργά υλικά, πυροτεχνήματα , καύσιμα, πυρομαχικά και λοιπές εκρηκτικές ύλες, ανθρώπινα μοσχεύματα, ζώντα ζώα, ναρκωτικά, μεταφορές που εκτελούνται υπό τους όρους οποιασδήποτε ταχυδρομικής σύμβασης, λουλούδια (όχι αποξηραμένα), πετρελαιοειδή ( όχι λιπαντικά), κινητά, πιστωτικές κάρτες, φάρμακα που σχετίζονται με όπιο και λοιπά επικίνδυνα φάρμακα, όπως αυτά καθορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά, είδη των οποίων απαγορεύεται η διακίνηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

  1. Εγγύηση ότι το φορτίο είναι επαγγελματικά συσκευασμένο και στοιβαγμένο.
  2. Για κάθε μεταφορά / φόρτωση θα πρέπει να εκδίδονται αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως δελτίο αποστολής, φορτωτική κλπ, όπου θα περιγράφονται τα στοιχεία της εκάστοτε μεταφοράς.
  3. Η Ασφαλιστική Εταιρία διατηρεί το Αναγωγικό της Δικαίωμα έναντι κάθε τρίτου υπεύθυνου. Η Εταιρία παραιτείται των αναγωγικών δικαιωμάτων της αποκλειστικά και μόνο έναντι των ΦΙΧ ιδιοκτησίας του Ασφαλιζόμενου, των οποίων οι αριθμοί κυκλοφορίας έχουν δηλωθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος