Ασφάλεια για Erasmus

Τα προγράμματα ασφάλισης “Erasmus” δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ERASMUS+ δίνοντας τη δυνατότητα ασφάλισης σε Φοιτητές, καθώς και σε Διδακτικό & Διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, που μετακινούνται στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για διδασκαλία και επιμόρφωση.

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και απαιτείται από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού κατά την εγγραφή.

Τα προγράμματα ERASMUS μπορούν να διατεθούν και σε Φοιτητές Ιδιωτικών Κολλεγίων και άλλων Ελληνικών Ιδρυμάτων που μετέχουν στα Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας και δια βίου εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κόστος για την ασφάλιση ERASMUS καθορίζεται κυρίως από τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό (3 ή 6 ή 9 ή 12 μήνες) αλλά και από τον προορισμό διαμονής (πχ. Ευρώπη ή εκτός Ε.Ε). Ενδεικτικά, τα συνολικά ασφάλιστρα κατ’ άτομο για χρονικό διάστημα έως και 3 μήνες ξεκινούν από €62,40 εντός Ε.Ε.

Ακολουθούν η αναλυτική περιγραφή των Παρεχόμενων Καλύψεων καθώς και οι Πίνακες Ασφαλίστρων ανά Διάρκεια Κάλυψης για τα Προγράμματα Ασφάλισης

ERASMUS I – Παρεχόμενες Καλύψεις

 • Θάνατος από ατύχημα Κεφάλαιο Θανάτου καταβαλλόμενο στους δικαιούχους σε περίπτωση Ατυχήματος €10.000
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα. Κεφάλαιο Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, καταβαλλόμενο ποσό, σε περίπτωση Ατυχήματος €10.000
 • Μόνιμη Μερική ανικανότητα από ατύχημα. Κεφάλαιο Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας, ποσοστό το οποίο καταβάλλεται στον ασφαλισμένο, ανάλογα με τη σοβαρότητα/βαθμό της Ανικανότητας, σε περίπτωση Ατυχήματος έως €10. 000
 • Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα (με συμμετοχή ασφαλισμένου 15%)
  Κάλυψη του 85% των αναγνωρισμένων δαπανών κατά τη διάρκεια επιβεβλημένης νοσηλείας λόγω ατυχήματος ή για οξύ επείγον περιστατικό ασθενείας και με ανώτατο όριο κάλυψης το ποσό των €1.500 ανά περιστατικό και για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. Στο ποσό των €1.500 συμπεριλαμβάνονται έξοδα για Δωμάτιο & Τροφή με ανώτατο ημερήσιο ποσό €50.
 • Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων
  Οι παρακάτω καλύψεις αφορούν Ζημιές Τρίτων για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημιές οι οποίες θα προκληθούν από τη δραστηριότητα του Ασφαλιζόμενου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της καθημερινής του ζωής και για τις οποίες Υπεύθυνος κατά το νόμο θεωρείται ο Ασφαλιζόμενος. Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζημιά €200.

✓ Σωματικές Βλάβες κατ΄ άτομο, έως €20.000

✓ Υλικές Ζημιές, κατ’ ατύχημα, έως €20.000

✓ Ομαδικό Ατύχημα για Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές έως €60.000 ανά γεγονός & για όλη τη διάρκεια ασφάλισης

 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα.

✓ Για Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος εντός-εκτός νοσοκομείου θα καταβάλλεται ποσό έως €500 ανά περίπτωση και για όλη τη διάρκεια της Ασφάλισης.

✓ Για Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ασφαλισμένου λόγω ασθένειας από οξύ και επείγον περιστατικό θα καταβάλλεται ποσό έως €300 ανά περίπτωση και για όλη τη διάρκεια της Ασφάλισης.

Στο Πρόγραμμα Ασφάλισης ERASMUS I ασφαλίζονται άτομα ηλικίας έως 65 ετών και τα ολικά ασφάλιστρα (συμπεριλαμβανομένων και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) είναι ανάλογα της διάρκειας κάλυψης & διαμορφώνονται ως εξής:

Κόστος Για Διάρκεια Κάλυψης:

έως 3 μήνες 62,40€
έως 6 μήνες 93,59€

έως 9 μήνες 124,82€
έως 12 μήνες 161,20€

ERASMUS I – Επιβαρύνσεις Ασφαλίστρων:

Οι επιβαρύνσεις των ασφαλίστρων που ισχύουν σε χώρες εκτός ΕΕ είναι οι παρακάτω:
✓ Ευρωπαϊκές χώρες (εκτός ΕΕ): Επασφάλιστρο 20%
✓ Τουρκία, Ρωσία και χώρες της Ανατολ. Ευρώπης: Επασφάλιστρο 30%
✓ Υπόλοιπες χώρες: Επασφάλιστρο 50%
✓ Δεν παρέχεται και δεν ισχύει η κάλυψη στις εκάστοτε εμπόλεμες περιοχές και στις χώρες: Αμερική, Καναδά, Κούβα, Κογκό, Αφγανιστάν, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Λιβερία, Σουδάν & Κριμαία

Για τους υποψήφιους ασφαλισμένους που διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από Ασθένεια (ΕΚΑΑ) το Πρόγραμμα Ασφάλισης ERASMUS ΙΙ παρέχεται χωρίς την κάλυψη ασθένειας καθώς και με υψηλότερα όρια κεφαλαίων κάλυψης Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων σε σχέση με το πρόγραμμα ERASMUS Ι.

ERASMUS IΙ – Παρεχόμενες Καλύψεις

 • Περιγραφή Καλύψεων Θάνατος από ατύχημα Κεφάλαιο Θανάτου καταβαλλόμενο στους δικαιούχους σε περίπτωση Ατυχήματος €10.000
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα. Κεφάλαιο Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, καταβαλλόμενο ποσό, σε περίπτωση Ατυχήματος €10.000
 • Μόνιμη Μερική ανικανότητα από ατύχημα Κεφάλαιο Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας, ποσοστό το οποίο καταβάλλεται στον ασφαλισμένο, ανάλογα με τη σοβαρότητα/βαθμό της Ανικανότητας, σε περίπτωση Ατυχήματος έως €10.000
 • Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων. Οι παρακάτω καλύψεις αφορούν Ζημιές Τρίτων για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημιές οι οποίες θα προκληθούν από τη δραστηριότητα του Ασφαλιζόμενου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της καθημερινής του ζωής και για τις οποίες Υπεύθυνος κατά το νόμο θεωρείται ο Ασφαλιζόμενος. Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζημιά €200.

✓ Σωματικές Βλάβες κατ΄ άτομο, έως €30.000

✓ Υλικές Ζημιές, κατ’ ατύχημα, έως €30.000

✓ Ομαδικό Ατύχημα για Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές, ανά γεγονός & για όλη τη διάρκεια ασφάλισης, έως €90.000

 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα Για Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος εντός-εκτός νοσοκομείου θα καταβάλλεται ποσό έως €300 ανά περίπτωση και για όλη τη διάρκεια της Ασφάλισης .

Στο Πρόγραμμα Ασφάλισης ERASMUS IΙ ασφαλίζονται άτομα ηλικίας έως 65 ετών και τα ολικά ασφάλιστρα (συμπεριλαμβανομένων και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) είναι ανάλογα της διάρκειας κάλυψης & διαμορφώνονται ως εξής:

Κόστος Για Διάρκεια Κάλυψης

έως 6 μήνες 64,48€
άνω των 6 μηνών και έως 12 μήνες 96,74€

ERASMUS IΙ – Επιβαρύνσεις Ασφαλίστρων:

Οι επιβαρύνσεις των ασφαλίστρων που ισχύουν σε χώρες εκτός ΕΕ είναι οι παρακάτω:
✓ Ευρωπαϊκές χώρες (εκτός ΕΕ): Επασφάλιστρο 20%
✓ Τουρκία, Ρωσία και χώρες της Ανατολ. Ευρώπης: Επασφάλιστρο 30%
✓ Υπόλοιπες χώρες: Επασφάλιστρο 50%
✓ Δεν παρέχεται και δεν ισχύει η κάλυψη στις εκάστοτε εμπόλεμες περιοχές και στις χώρες: Αμερική, Καναδά, Κούβα, Κογκό, Αφγανιστάν, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Λιβερία, Σουδάν & Κριμαία

Για τους υποψήφιους ασφαλισμένους που διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από Ασθένεια (ΕΚΑΑ) το Πρόγραμμα Ασφάλισης ERASMUS ΙΙΙ παρέχεται χωρίς την κάλυψη ασθένειας.

ERASMUS ΙIΙ – Παρεχόμενες Καλύψεις

 • Περιγραφή Καλύψεων Θάνατος από ατύχημα Κεφάλαιο Θανάτου καταβαλλόμενο στους δικαιούχους σε περίπτωση Ατυχήματος €10.000
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα. Κεφάλαιο Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, καταβαλλόμενο ποσό, σε περίπτωση Ατυχήματος €10.000
 • Μόνιμη Μερική ανικανότητα από ατύχημα Κεφάλαιο Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας, ποσοστό το οποίο καταβάλλεται στον ασφαλισμένο, ανάλογα με τη σοβαρότητα/βαθμό της Ανικανότητας, σε περίπτωση Ατυχήματος έως €10.000
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα
  Για Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος εντός-εκτός νοσοκομείου, θα καταβάλλεται ποσό έως €300 ανά περίπτωση και για όλη τη διάρκεια της Ασφάλισης .
 • Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων Οι παρακάτω καλύψεις αφορούν Ζημιές Τρίτων για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημιές οι οποίες θα προκληθούν από τη δραστηριότητα του Ασφαλιζόμενου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της καθημερινής του ζωής και για τις οποίες Υπεύθυνος κατά το νόμο θεωρείται ο Ασφαλιζόμενος. Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζημιά €200.

✓ Σωματικές Βλάβες κατ΄ άτομο, έως €20.000

✓ Υλικές Ζημιές, κατ’ ατύχημα, έως €20.000

✓ Ομαδικό Ατύχημα για Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές, ανά γεγονός & για όλη τη διάρκεια ασφάλισης, έως €60.000

Στο Πρόγραμμα Ασφάλισης ERASMUS IΙΙ ασφαλίζονται άτομα ηλικίας έως 65 ετών και τα ολικά ασφάλιστρα (συμπεριλαμβανομένων και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) είναι ανάλογα της διάρκειας κάλυψης & διαμορφώνονται ως εξής :

Κόστος Για Διάρκεια Κάλυψης

έως 6 μήνες 55,12€
άνω των 6 μηνών και έως 12 μήνες 86,32€

ERASMUS IΙ – Επιβαρύνσεις Ασφαλίστρων:

Οι επιβαρύνσεις των ασφαλίστρων που ισχύουν σε χώρες εκτός ΕΕ είναι οι παρακάτω:
✓ Ευρωπαϊκές χώρες (εκτός ΕΕ): Επασφάλιστρο 20%
✓ Τουρκία, Ρωσία και χώρες της Ανατολ. Ευρώπης: Επασφάλιστρο 30%
✓ Υπόλοιπες χώρες: Επασφάλιστρο 50%
✓ Δεν παρέχεται και δεν ισχύει η κάλυψη στις εκάστοτε εμπόλεμες περιοχές και στις χώρες: Αμερική, Καναδά, Κούβα, Κογκό, Αφγανιστάν, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Λιβερία, Σουδάν & Κριμαία

Επισημάνσεις / Διευκρινίσεις:
Στα Προγράμματα Ασφάλισης ERASMUS ασφαλίζονται Φοιτητές, Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ηλικίας έως 65 ετών
Απαιτείται η συμπλήρωση ενός ΜΟΝΟ εντύπου αίτησης ασφάλισης και αντίστοιχα εκδίδεται ένα μόνο συμβόλαιο και μια βεβαίωση ασφάλισης
Για την έκδοση συμβολαίου απαιτείται η προεξόφληση των ασφαλίστρων και μετά την έκδοση της βεβαίωσης ασφάλισης τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ΔΕΝ ακυρώνονται.
Η Αποζημίωση γίνεται απολογιστικά με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Εταιρία
Απαραίτητο έγγραφο για την αποζημίωση, είναι η προσκόμιση του Learning Agreement ή του Letter of Acceptance του Πανεπιστημίου ή του Φορέα/Επιχείρησης που θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα Erasmus (Η ημερομηνία έναρξης και λήξης θα πρέπει να είναι ίδια στο συμβόλαιο και στα έγγραφα Learning Agreement / Letter of Acceptance)».

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος