Ασφάλεια για Κοινόχρηστους Χώρους

 

Στην MakeSure ακολουθώντας τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς δημιουργήσαμε το νέο Πρόγραμμα Ασφάλισης Περιουσίας προσφέροντας σειρά καλύψεων για τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους πολυκατοικιών (διαμερίσματα/γραφεία) εξασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη κάλυψη στους χώρους αυτούς.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στον εκάστοτε διαχειριστή πολυκατοικιών και διαθέτει ένα μεγάλο εύρος καλύψεων για τους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής όπως πχ. Σεισμό, Πυρκαγιά, Πλημμύρα, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα καθώς και την εξειδικευμένη κάλυψη των Ιδίων Ζημιών από Έκρηξη στο Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης.

Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα καλύπτει και την Αστική Ευθύνη του διαχειριστή έναντι τρίτων από μετάδοση καλυπτομένων κινδύνων σε γειτνιάζοντες ή όμορους χώρους.

Το κόστος για την Ασφάλιση καθορίζεται από το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου του κτιρίου.

 

Ενδεικτικά για κάθε €1.000 κεφάλαιο το ασφάλιστρο ανέρχεται σε €1,29

Π.Χ. Για κοινόχρηστους χώρους με αξία ασφάλισης 74.000 , ετήσιο κόστος θα είναι € 95,50

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας για να σας φέρουμε σε επαφή με έναν εξειδικευμένο ασφαλιστικό μας σύμβουλο!

 

Επιπρόσθετα για την πλήρη διασφάλιση του εκάστοτε διαχειριστή υπάρχει πρόγραμμα κάλυψης της ΕΥΘΥΝΗΣ του.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε σε διαρκή αναζήτηση νέων ποιοτικών και σύγχρονων λύσεων που θα συντελέσουν στην κάλυψη των αναγκών σας.

 

Καλύψεις Αναλυτικά

 1. Πυρκαγιά, Κεραυνός
 2. Ευρεία Έκρηξη
 3. Πυρκαγιά από Δάσος
 4. Ζημίες από Καπνό
 5. Πτώση Αεροσκαφών
 6. Πρόσκρουση Οχήματος
 7. Ζημίες από Πτώση Δένδρων, Κλαδιών και Στύλων
 8. Έξοδα Πυρόσβεσης & Ζημιές από Πυρόσβεση έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 9. Σεισμός
 10. Αποκομιδή Συντριμμάτων έως 10% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Οικοδομής μέγιστο το ποσό των €10.000
 11. Τρομοκρατικές Ενέργειες
 12. Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
 13. Κακόβουλες Ενέργειες
 14. Βανδαλισμός σε Α’ Κίνδυνο έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 15. Καθίζηση και Κατολίσθηση Συνεπεία Καλυπτόμενων Κινδύνων
 16. Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων Συνεπεία Καλυπτόμενων Κινδύνων έως του ποσού των €20.000 ανά γεγονός και ετησίως
 17. Θραύση Κρυστάλλων σε Α΄ Κίνδυνο έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως
 18. Βραχυκύκλωμα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου (πίνακες /καλώδια) σε Α’ Κίνδυνο έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 19. Ζημίες στο Κτίριο από Απόπειρα Διάρρηξης / Κλοπής έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως
 20. Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα
 21. Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
 22. Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδρευσης/ Θέρμανσης/ Κλιματισμού και Αποχετεύσεων για Οικοδομές Ηλικίας έως 25 ετών (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διερευνητικών εργασιών έως του ποσού των 250€ ανά γεγονός και ετησίως)
 23. Αξία Αντικατάστασης Καινουργούς μόνο για Οικοδομές Ηλικίας έως 25 ετών
 24. Όροι Προστασίας μη Ηθελημένης Υπασφάλισης έως 10% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
 25. Ιδίες Ζημίες από Έκρηξη στο Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης έως του ποσού των €5.000 ανά γεγονός και ετησίως
 26. Έξοδα Περιορισμού Ελαχιστοποίησης Ζημίας έως του ποσού των €2.000 ανά γεγονός και ετησίως
 27. Έξοδα Μηχανικών και Έκδοσης Αδειών μέχρι του ποσού των €2.500

 

Διευκρινίζεται ότι όλα τα υπό-όρια που αναφέρονται στις προσφερόμενες καλύψεις περιλαμβάνονται στο συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνουν.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • Βραχυκύκλωμα €150 σε κάθε Ζημία
 • Θραύση Κρυστάλλων €100 σε κάθε Ζημία
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, 10% σε κάθε ζημία με min €650 για Υπόγεια/ Ημιυπόγεια και €350 για Ισόγειο/Ορόφους (Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείου / ημιυπόγειου με εξωτερική πρόσβαση και όχι εσωτερική, η απαλλαγή των παραπάνω Καλύψεων, θα διπλασιάζεται τόσο στο ποσοστό, όσο και στο ελάχιστο της κάθε ζημιάς)
 • Διάρρηξη/ Υπερχείλιση Σωληνώσεων Ύδρευσης, Κλιματισμού, Κεντρικής Θέρμανσης και Αποχετεύσεων 10% σε κάθε ζημία με min €650 (Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείου / ημιυπόγειου με εξωτερική πρόσβαση και όχι εσωτερική, η απαλλαγή στην παραπάνω Κάλυψη, θα διπλασιάζεται τόσο στο ποσοστό, όσο και στο ελάχιστο της κάθε ζημιάς)
 • Σεισμός: 2% επί του συνολικού Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου σε κάθε ζημιά
 • Καθίζηση και Κατολίσθηση: 2% επί του συνολικού Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου σε κάθε ζημιά

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Εξωτερικές σταθερές κατασκευές όπως κιόσκια, BBQ, πισίνες, πέργκολες, περιφράξεις, μαντρότοιχοι πεζούλια καλύπτονται μόνο συνεπεία πυρκαγιάς, άμεσης πτώσης κεραυνού, ευρείας έκρηξης και πτώσης αεροσκάφους (κάλυψη FLEXA)  εφόσον αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της οικοδομής ή των βελτιώσεων αυτής.
 • Εξωτερικές αποθήκες/γκαράζ καλύπτονται με τις παραπάνω καλύψεις (FLEXA) με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή τους είναι τουβλόκτιστη-μπετόν αρμέ , εκτός αν έχουν δηλωθεί διαφορετικά & έχουν εγκριθεί από την εταιρεία & εφόσον αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλίζομενο κεφάλαιο της οικοδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κτίρια με άδεια ανέγερσης προγενέστερης του 1960 δεν καλύπτονται για σεισμό

Κτίρια χωρίς άδεια ανέγερσης (αυθαίρετα) δεν καλύπτονται για σεισμό

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 95,00€

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος