Τι κάνω την στιγμή τροχαίου ατυχήματος…;

Να σταματήσετε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα κυκλοφοριακής αγωγής για να μην δημιουργήσετε πρόσθετουςκινδύνους στην κυκλοφορία.

Να σταματήσετε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα κυκλοφοριακής αγωγής για να μην δημιουργήσετε πρόσθετουςκινδύνους στην κυκλοφορία.

Ελάτε σε επαφή με τον ασφαλιστή σας. Ενημερώνοντας τον ασφαλιστή σας του δίνετε την ευκαιρία να σας εξυπηρετήσει και να σας προστατέψει από τυχόνδυσάρεστες εκπλήξεις. (εκείνος θα σας ενημερώσει και για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά την διάρκεια της επισκευής και αποζημίωσης σας.)

Ο  οδηγός  του  οχήματος  θα  πρέπει  να  επικοινωνήσει  με  την φροντίδαατυχήματοςθα συντάξει πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος , θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τον τόπο του ατυχήματος.

Συνιστάται σε  όποιες  περιπτώσεις  είναι  εφικτό  να  καλείται  και  η  τροχαία προκειμένου  να  καταγράψει  τις  συνθήκες  ατυχήματος. Η πράξη αυτή ενισχύει τη θέση σας προς την ασφαλιστική εταιρία και προλαμβάνει πιθανά προβλήματα σε περίπτωση διεκδίκησης αποζημίωσης. (π.χ. Εάν το άλλο εμπλεκόμενο όχημα ειναι ανασφάλιστο..)”

Σε  περίπτωση  που  δεν  ακολουθηθεί  η  προαναφερόμενη  διαδικασία  ο  οδηγός  του  ασφαλισμένου  οχήματος  θα  πρέπει  εντός  8  ημερών από  την  ημέρα  του  συμβάντος  να  προσέλθει στα  γραφεία  της  εταιρίας  ή  στους  κατά  τόπο  αντιπροσώπους  αυτής  έχοντας  το  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  και  την  άδεια  ικανότητας  οδήγησης  για  να  υποβάλει  δήλωση ατυχήματος.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος