Ασφάλεια DRONE – Ασφάλιση Ντρόουν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποχρεωτική πλέον η ασφάλιση των ΣμηΕΑ (Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) γνωστά ως Drones βάση του ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε 30/9/2016 και το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ. Η κάλυψη θα πρέπει να είναι για Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων με κεφάλαιο 1.000.000€ και για Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων με κεφάλαιο 150.000€.

Ανταποκρινόμενοι στις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας, διαμορφώσαμε ένα νέο πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία και χρήση drone (τηλεκατευθυνόμενης συσκευής).

Ο ιδιοκτήτης του drone ιδιώτης ή επαγγελματίας μπορεί πλέον να καλύπτεται από την αστική του ευθύνη για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους εξ υπαιτιότητός του από τη λειτουργία και χρήση DRONE (τηλεκατευθυνόμενης συσκευής).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. Η κάλυψη ισχύει για επαγγελματική χρήση με σκοπό τη λήψη αεροφωτογραφιών, εσωτερικών ή εξωτερικών γυρισμάτων ή για ιδιωτική χρήση (προσωπική διασκέδαση).
  2. Δεν χρειάζεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε τηλε-κατευθυνόμενη συσκευή (drone), μπορεί να ασφαλίσει έως 3 drone στο ίδιο συμβόλαιο κάποιος με το ίδιο ασφάλιστρο εφόσον είναι ένας ο χειριστής τους κάθε φορά. (το παρον δεν ισχύει μετά το Brexit)
  3. Η χρήση να γίνεται από τον ιδιοκτήτη / χειριστή του drone ο οποίος βρίσκεται σε σταθερό σημείο ή και όχι.
  4. Η χρήση των drone να μην υπερβαίνει τις προδιαγραφές του (π.χ. ύψος, καιρικές συνθήκες, μέτρα προστασίας κ.λ.π.).
  5. Η ισχύς του συμβολαίου καλύπτει όλη την Ελληνική επικράτεια ή και όλη την Ευρωπαική Ένωση εκτός ΗΠΑ & Καναδά. (η κάλυψη ισχύει μόνο για Ελληνική επικράτεια μετά το Brexit)
  6. Μπορεί να δοθεί επιπλέον κάλυψη και για ζημιές στο ίδιο το drone και στο συμπληρωματικό εξοπλισμό του από τυχόν πτώση.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DRONE (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του drone και πάντοτε πριν την έναρξη της εκδήλωσης για την οποία ασφαλίζεται ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρία για την αντικατάσταση του και τη χρησιμοποίηση άλλου, ειδικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Σε περίπτωση ζημιάς ο λήπτης της ασφάλισης έχει την υποχρέωση εντός 8 ημερολογιακών ημερών να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία για το γεγονός, με σαφή περιγραφή και παράθεση όλων των σχετικών στοιχείων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από την κάλυψη εξαιρούνται:

  • Αμοιβές, δαπάνες ή έξοδα π.χ. αμοιβές δικηγόρων, νομικά έξοδα του λήπτη της ασφάλισης.
  • Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά.
  • Εξαιρούνται ζημιές από υπέρβαση των προδιαγραφών και αδειών χρήσης του drone.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα): μέχρι € 1.000.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα): μέχρι € 1.000.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα: μέχρι € 1.000.000,00

Ανωτάτη ευθύνη της εταιρίας: έως € 1.000.000,00

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος