Ασφάλεια Σκύλου

Όταν αγαπώ… προσφέρω, φροντίζω, προνοώ!

Τα νέα προγράμματα ασφάλισης εξασφαλίζουν ουσιαστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων ή/και ασθενειών σε σκύλους ηλικίας από 3 μηνών, ανεξαρτήτως ράτσας, καθαρόαιμων ή μη, και απευθύνονται σε όσους θέλουν να ασφαλίσουν το αγαπημένο τους κατοικίδιο, προσφέροντάς του την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Για τη δική σας εξυπηρέτηση δημιουργήθηκαν δύο πακέτα κάλυψης και συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Basic, το οποίο παρέχει κάλυψη αποκλειστικά έναντι ατυχημάτων και το Plus το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη σε κάθε περίπτωση ατυχήματος αλλά και ασθένειας.

Καλύψεις

1. Δαπάνες Αποκατάστασης Υγείας Κατοικίδιου

• Δαπάνες Νοσηλείας
Η Εταιρεία θα καλύψει τις δαπάνες που θα πραγματοποιήσετε για τη νοσηλεία του κατοικιδίου σας, με ελεύθερη επιλογή γιατρού ή κλινικής, αποκλειστικά εντός Ελλάδος, έως το ποσό των 1.000€ ή 2.000€ ετησίως, ανάλογα με το σχέδιο που θα επιλέξετε, και με την προϋπόθεση μίας τουλάχιστον διανυκτέρευσης στην κλινική.

• Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες
Η Εταιρεία θα καλύψει δαπάνες που θα πραγματοποίησετε για Εξετάσεις, Αμοιβές Ιατρών, Θεραπείες και Χειρουργικές Επεμβάσεις, προκειμένου να
αποκατασταθεί η υγεία του κατοικίδιού σας, έως το ποσό των 500€ ετησίως.

2. Απώλεια Ζωής Κατοικίδιου

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του κατοικίδιου θα λάβετε αποζημίωση 250€.

3. Κάλυψη Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου

Με αυτό το πρόγραμμα είστε καλυμμένος και εσείς ο ίδιος, ως ιδιοκτήτης του κατοικίδιου, τόσο νομικά, όσο και σε περιπτώσεις αστικής ευθύνης. Αναλυτικότερα:

• Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη σε περίπτωση που το κατοικίδιό σας προκαλέσει Υλικές Ζημίες, Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο σε τρίτα πρόσωπα, έως το ποσό των 10.000€ ετησίως.

• Νομική Προστασία Ιδιοκτήτη για διεκδίκηση αποζημίωσης, ποινική υπεράσπιση και γενικότερα για κάθε έννομο συμφέρον σας, έως το ποσό των 5.000€ ετησίως.

Ανώτατο όριο κάλυψης, για το σύνολο των ανωτέρω καλύψεων, 10.000€ ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια της
ασφάλισης, με απαλλαγή 50€ ανά περιστατικό στο σύνολο των καλύψεων.

Ετήσια Ασφάλιστρα

1. Basic €90 ετησίως

ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
• Δαπάνες Νοσηλείας έως 1.000€ ετησίως
• Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες έως 500€ ετησίως
• Απώλεια Ζωής Κατοικίδιου 250€ εφάπαξ
• Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη έως 10.000€ ετησίως
• Νομική Προστασία έως 5.000€ ετησίως

2. Basic €126 ετησίως

ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
• Δαπάνες Νοσηλείας έως 2.000€ ετησίως
• Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες έως 500€ ετησίως
• Απώλεια Ζωής Κατοικίδιου 250€ εφάπαξ
• Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη έως 10.000€ ετησίως
• Νομική Προστασία έως 5.000€ ετησίως

3. Plus €135 ετησίως

ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
• Δαπάνες Νοσηλείας έως 1.000€ ετησίως
• Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες έως 500€ ετησίως
• Απώλεια Ζωής Κατοικίδιου 250€ εφάπαξ
• Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη έως 10.000€ ετησίως
• Νομική Προστασία έως 5.000€ ετησίως

4. Plus €189 ετησίως

ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
• Δαπάνες Νοσηλείας έως 2.000€ ετησίως
• Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες έως 500€ ετησίως
• Απώλεια Ζωής Κατοικίδιου 250€ εφάπαξ
• Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη έως 10.000€ ετησίως
• Νομική Προστασία έως 5.000€ ετησίως

Εκπτώσεις

Έκπτωση πολλαπλής ασφάλισης, σε περίπτωση ασφάλισης 2 σκύλων του ίδιου ιδιοκτήτη παρέχεται έκπτωση 5%, ενώ σε περίπτωση ασφάλισης 3 σκύλων και άνω του ίδιου ιδιοκτήτη παρέχεται έκπτωση 10%.

Δικαιολογητικά ασφάλισης

Κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θα πρέπει να έχετε τα εξής:
• Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Σήμανσης
• Φωτοτυπία όλων των στοιχείων του βιβιαρίου υγείας/διαβατηρίου
• Φωτογραφίες (ανφάς – προφίλ) του σκύλου

Δικαιολογητικά αποζημίωσης

Για την άμεση εξυπηρέτησή σας από το Τμήμα Αποζημιώσεων θα πρέπει να έχετε τα εξής:
• Πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμών ή αντίγραφα καταθετηρίων
• Ιατρικές γνωματεύσεις
• Αντίγραφο συμβολαίου ασφάλισης
• Ιατρικά πιστοποιητικά κατοικίδιου
• Πιστοποιητικό θανάτου

Όροι Ασφάλισης

Στο παρόν έντυπο δεν περιλαμβάνονται οι πλήρεις όροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αλλά επιγραμματικά οι καλύψεις και οι εξαιρέσεις που το συνοδεύουν, προκειμένου να αποφασίσετε αν η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει τις ανάγκες σας. Αυτούσιοι οι Όροι Συμβολαίου Ασφάλισης μπορουν να σας σταλούν ηλεκτρονικά μετά από δικό σας αίτημα.

Το πρόγραμμα BASIC παρέχει στο κατοικίδιό σας κάλυψη, αποκλειστικά και ΜΟΝΟ, σε περιπτώσεις ατυχήματος, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει και εσάς ως ιδιοκτήτη του, σε περιπτώσεις Αστικής Ευθύνης ή Νομικών Διαφορών.

Καλύπτονται

• Απώλεια ζωής κατοικίδιου από Ατύχημα
• Νοσοκομειακά έξοδα από Ατύχημα
• Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα
• Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη
• Νομική Προστασία Ιδιοκτήτη

Εξαιρούνται

• Ζημίες που θα προκαλέσει το κατοικίδιο στον ιδιοκτήτη ή στην οικογένεια
• Σκόπιμη κακοποίηση ή αμέλεια, απιστία ή και δόλος
• Φυσιολογική θνησιμότητα του σκύλου
• Ατυχήματα κατά τη συμμετοχή του κατοικίδιου σε κάθε είδους αγώνες, κυνομαχίες, αθλήματα ή κυνήγι
• Περιοδικές ιατρικές εξετάσεις, αισθητική ή πλαστική χειρουργική, εμβόλια, ευνουχισμός, στείρωση, εγκυμοσύνη ή γέννα, διαγνωστική λαπαροτομία
• Έξοδα νοσηλείας πέραν των πέντε (5) ημερών
• Ηθελημένη θανάτωση για οποιονδήποτε λόγο
• Θάνατος από πυροβόλο όπλο
• Απώλεια του κατοικίδιου που οφείλεται σε εξαφάνιση, κλοπή, υποβολή σε στείρωση ή ευνουχισμό
• Οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση ή ασθένεια που εκδηλώνεται τις πρώτες εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Το πρόγραμμα PLUS παρέχει την απόλυτη κάλυψη στο κατοικίδιό σας, σε κάθε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, εξασφαλίζοντας και εσάς ως ιδιοκτήτη του, σε περιπτώσεις Αστικής Ευθύνης ή Νομικών Διαφορών.

Καλύπτονται

• Απώλεια ζωής κατοικίδιου από Ατύχημα ή Ασθένεια
• Νοσοκομειακά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια
• Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα ή Ασθένεια
• Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη
• Νομική Προστασία Ιδιοκτήτη

Εξαιρούνται

• Ζημίες που θα προκαλέσει το κατοικίδιο στον ιδιοκτήτη ή στην οικογένεια
• Σκόπιμη κακοποίηση ή αμέλεια, απιστία ή και δόλος
• Φυσιολογική θνησιμότητα του σκύλου
• Ατυχήματα κατά τη συμμετοχή του κατοικίδιου σε κάθε είδους αγώνες, κυνομαχίες, αθλήματα ή κυνήγι
• Περιοδικές ιατρικές εξετάσεις, αισθητική ή πλαστική χειρουργική, εμβόλια, ευνουχισμός, στείρωση, εγκυμοσύνη ή γέννα, διαγνωστική λαπαροτομία
• Έξοδα νοσηλείας πέραν των πέντε (5) ημερών
• Ηθελημένη θανάτωση για οποιονδήποτε λόγο
• Θάνατος από πυροβόλο όπλο
• Θάνατος από τις ασθένειες Διροφιλαρίαση, Ερλίχια και Λεϊσμανίαση
• Θάνατος ή/και έξοδα θεραπείας για ασθένειες για τις οποίες διατίθενται εμβόλια και εφόσον το κατοικίδιο δεν έχει εμβολιαστεί
• Θεραπευτική αγωγή, νοσηλεία, θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε χωρίς την προηγούμενη εντολή ή σύσταση Κτηνιάτρου
• Απώλεια του κατοικίδιου που οφείλεται σε εξαφάνιση, κλοπή, υποβολή σε στείρωση ή ευνουχισμό
• Οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση ή ασθένεια που εκδηλώνεται τις πρώτες εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα παρακαλούμε συμπληρώστε την Αίτηση Ασφάλισης και στείλτε τη στο [email protected]. Άμεσα θα επικοινωνήσει μαζί σας εξειδικευμένος ασφαλιστικός σύμβουλος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος