Αστική ευθύνη ιατρού

Ασφαλιστικό πρόγραμμα

Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το λειτούργημα του Ιατρού μειώνοντας τον κίνδυνο του άγχους του για οποιοδήποτε ιατρικό λάθος ή παράλειψή του, δημιουργήσαμε την κατά την γνώμη μας, πληρέστερη δυνατή κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Επαγγέλματος.Η κάλυψη μπορεί να έχει επιπλέον επέκταση της Αστικής Ευθύνης Χώρου του Ιατρείου ή Εργοδοτικής Ευθύνης ή ακόμα και Νομική προστασία για οποιαδήποτε νομικά έξοδα και την υπεράσπιση του ασφαλιζομένου σε περίπτωση που χρειαστεί.Μπορούν να ασφαλιστούν όλες οι παρακάτω ειδικότητες Ιατρών που έχουν νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αναγνωρισμένη από τον Ιατρικό Σύλλογο της Ειδικότητας του Ιατρού αλλά και Ειδικευόμενοι Ιατροί ή οι Ιατροί που ασκούν το Αγροτικό τους.

Οι καλύψεις που μπορούν να δοθούν σε τυχόν Τρίτα πρόσωπα που μπορούν να αξιώσουν από τον ασφαλιζόμενο (τρίτα πρόσωπα θεωρούνται οι πελάτες του ιατρού και οι επισκέπτες του ιατρείου του) είναι οι παρακάτω:

Σωματικές Βλάβες

Περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης για ηθική βλάβη/ψυχική οδύνη) που είναι δυνατόν να προκληθούν στους πελάτες ή στους ασθενείς του από:

α. οποιαδήποτε συγγνωστή αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη του

ασφαλιζομένου κατά την άσκηση των ιατρικών του καθηκόντων

β. λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν στους

βοηθούς του

γ. χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού

Οι σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές

Που είναι δυνατόν να προκληθούν σε τρίτους από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις του ιατρείου.

Το προσωπικό του ασφαλιζόμενου

Το προσωπικό του ασφαλιζόμενου που απασχολείται στο ιατρείο του, για τις πέραν του ταμείου κύριας ασφάλισης υποχρεώσεις του ως εργοδότη (περιλαμβανομένης και της χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης/ψυχικής οδύνης), σύμφωνα με τα άρθρα 657,658 & 932 του Αστικού Κώδικα.

Ειδικότητες που μπορούν να ασφαλιστούν

1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
3. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
7. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
8. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
9. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ
10. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
11. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
12. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
13. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
14. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
15. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
16. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
17. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
18. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
19. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
20. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
21. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
22. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
23. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
24. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
25. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
26. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
27. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
28. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
29. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
30. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
31. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
32. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
33. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
34. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
35. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ
36. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
37. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
38. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
39. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η ασφάλιση μπορεί να πραγματοποιηθεί για Ιατρούς του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ, για Ιατρούς σε Δημόσια και σε Ιδιωτικά νοσοκομεία ή και για Ιατρούς που ασκούν το επάγγελμα σε Ιδιωτικά Ιατρεία και μόνο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος