Πρόγραμμα Ασφάλισης Προστασίας Πληρωμών

Η ζωή κρύβει συχνά δυσάρεστες εκπλήξεις που είναι δυνατό να περιορίσουν τη δυνατότητά μας να ανταπεξέλθουμε στις οικονομικές μας υποχρεώσεις.

Γι’ αυτό και δημιουργήσαμε το «Πρόγραμμα Ασφάλισης Προστασίας Πληρωμών» που λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στους κινδύνους που μπορούν να ανακύψουν από μία τέτοια αδυναμία.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η δυνατότητά του να εγγυάται για ορισμένο χρονικό διάστημα :

 • Τη διευθέτηση μελλοντικών οικονομικών υποχρεώσεων (όπως οι δόσεις δανείων) ή
 • Τη σύνδεσή του με την εξόφληση λογαριασμών / συνδρομών ή
 • Την εξόφληση δόσεων από απόκτηση καταναλωτικών αγαθών

Ποιοι είναι οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι και ποιούς αφορά:

 • Προσωρινή Ανικανότητα ως αποτέλεσμα Ατυχήματος / Ασθενείας : Εργαζόμενοι ως Μόνιμο Προσωπικό, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Εποχικό προσωπικό ή Προσωπικό με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη λόγω Ατυχήματος / Ασθενείας : Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Εποχικό προσωπικό ή Προσωπικό με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Άνεργοι.
 • Ακούσια Ανεργία : Εργαζόμενοι ως Μόνιμο Προσωπικό.

Ποιούς φορείς / επιχειρήσεις αφορά:

 • Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, Εναλλακτικοί Πάροχοι ηλεκτρικού Ρεύματος ή Φυσικού Αερίου κοκ.
 • Super Markets
 • Επιχειρήσεις πώλησης οχημάτων (αυτοκινήτων / μηχανών)
 • Καταστήματα πώλησης αγαθών που λειτουργούν υπό χρηματοδότηση
 • Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμοί
 • Επιχειρήσεις με συνδρομητές
 • Φροντιστήρια ξένων γλωσσών

Συνδυασμοί κάλυψης :

 • Ύψος κεφαλαίου κάλυψης
 • Διάρκεια καταβολής

Οφέλη για τη συνεργαζόμενη επιχείρηση :

 • Εξασφάλιση κλίματος οικονομικής σταθερότητας
 • Ενίσχυση του αριθμού πωλήσεων, μέσω της επιδότησης αυτών ( πχ. Super Markets)
 • Δημιουργία ενός περισσότερο ασφαλούς περιβάλλοντος για τη δραστηριοποίηση των συναλλασσόμενων.
 • Επιπλέον αξία (Add – ons) στα προϊόντα που καταφέρνουν και διαφοροποιούνται ποιοτικά από τα υπόλοιπα της αγοράς
 • Πρόσθετες ευκαιρίες για προωθητικές ενέργειες.

Οφέλη για τον ασφαλισμένο :

 • Προστασία από οικονομικούς κινδύνους και τα αποτελέσματα αυτών, ώστε να έχει τη δυνατότητα να οργανώσει με ασφάλεια τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που είστε επαγγελματίας – έμπορος, με φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα και επιθυμείτε την προώθηση της υπηρεσίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις λεπτομέριες και την διαδικασία.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος