Ασφάλεια Σπιτιού

ασφαλεια σπιτιου Ασφάλιση Ενυπόθηκης Κατοικίας Δανειολήπτη

Καλύψεις Πακέτου Ασφάλισης Σπιτιού

 1. Πυρκαϊά, Κεραυνός, Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός.
 2. Πυρκαϊά από συστάδες δέντρων, θάμνους, χόρτα ή δάσος.
 3. Έξοδα Πυρόσβεσης και Περιορισμού της ζημιάς έως το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός και ετησίως.
 4. Ζημιές από καπνό.
 5. Ευρεία Έκρηξη (Φυσική ή Χημική).
 6. Πτώση Αεροσκαφών και Αντικείμενα από αυτά.
 7. Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων.
 8. Τρομοκρατικές ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές.
 9. Κακόβουλες Ενέργειες.
 10. Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός (Απαλλαγή το 10% του προς αποζημίωση ποσού με ελάχιστο ποσό τα 500.00€.
 11. Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών και ή Σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού. Καλύπτονται και οι αποχετεύσεις μέχρι του ποσού των 6.000,00€ ανά γεγονός και ετησίως (Απαλλαγή α) Το 10% του προς αποζημίωση ποσού με ελάχιστο τα 300,00€. β) Το 10% του προς αποζημίωση ποσού με ελάχιστο τα 600,00€ (για τις αποχετεύσεις).
 12. Κλοπή ή Ληστεία περιεχομένου από Διάρρηξη και Φθοράς συνέπεια κλοπής στο περιεχόμενο από διάρρηξη. (Απαλλαγή το 10% του προς αποζημίωση ποσού).
 13. Ζημιές στο Κτίριο συνέπεια Κλοπής από Διάρρηξη έως 6.000,00€ ανά γεγονός και ετησίως.
 14. Βραχυκύκλωμα σε Α’ κίνδυνο έως 1.500,00€ ανά γεγονός και ετησίως. (Καλύπτονται ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά μηχανήματα και ηλεκτρικές συσκευές). (Απαλλαγή 100,00€).
 15. Θραύση Κρυστάλλων θυρών, παραθύρων, καθρεπτών σε Α’ κίνδυνο έως 1.500,00€ ανά γεγονός και ετησίως συνέπεια καλυπτόμενων κινδύνων και Τυχαίας Θραύσης. (Απαλλαγή το 10% του προς αποζημίωση ποσού).
 16. Έξοδα Μεταστέγασης – Μετακόμισης έως 2.000,00€ ανά γεγονός και ετησίως
 17. Εκκαθάρισης συντριμμάτων έως το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός και ετησίως.
 18. Όρος πρόνοιας έως το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός και ετησίως.
 19. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια πυρκαγιάς ή έκρηξης έως 20.000,00€ ανά γεγονός και ετησίως.
 20. Σεισμός και ή πυρκαγιά από σεισμό (Απαλλαγή το 2% του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου).
 21. Αξία αποκατάστασης οικοδομής.

 

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για οικοδομές με νόμιμη άδεια μετά το 1960

Ασφάλιση Ενυπόθηκης Κατοικίας Δανειολήπτη

Ασφάλιση Ενυπόθηκης Κατοικίας Δανειολήπτη

Γνωρίζατε ότι oι δανειολήπτες επιλέγουν την ασφαλιστική εταιρεία και όχι η τράπεζα?

Χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλιση της κατοικίας σε περίπτωση στεγαστικού δανείου δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της η Ένωση Καταναλωτών η Ποιότητα της Ζωής με στόχο να ενημερώσει τους λήπτες δανείων για τα δικαιώματά τους.

 • Εάν έχετε στεγαστικό δάνειο, τότε η ασφάλιση του ακινήτου, για το οποίο πήρατε το δάνειο, είναι υποχρεωτική.
 • Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία θέλετε, αρκεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη σύμβαση του στεγαστικού δανείου.
 • Οι υποχρεωτικές καλύψεις είναι αυτές του σεισμού και της πυρκαγιάς. Οι υπόλοιπες καλύψεις είναι προαιρετικές.
 • Εάν έχετε ήδη ασφαλίσει το ακίνητό σας μπορείτε, εάν θέλετε, να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία, πριν την ανανέωση του συμβολαίου.

Ασφάλιση σε άλλη εταιρεία από αυτή της τράπεζας

Εάν θέλετε να αλλάξετε εταιρεία θα πρέπει να το κάνετε προσκομίζοντας το νέο ασφαλιστήριο τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη του παλαιού, ώστε να προλάβετε την τράπεζα και να μην “τραβήξει” τα χρήματα της ασφάλειας από τον τραπεζικό σας λογαριασμό για την ανανέωση του συμβολαίου. Επίσης, όταν προσκομίσετε το ασφαλιστήριο της άλλης εταιρείας, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να περιλαμβάνονται τα σωστά στοιχεία της ασφάλισης, για να αποφύγετε τον κίνδυνο να απορριφθεί το συμβόλαιο σας από την τράπεζα. Τα κύρια στοιχεία που πρέπει να προσέξετε, είναι:

 • η σωστή περιγραφή του ακινήτου
 • η αναγραφή της τράπεζας ως δικαιούχου
 • ο προσδιορισμός της ασφαλιζόμενης αξίας του ακινήτου (αξία ανακατασκευής)

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει προσφορά για την ασφάλιση της ενυπόθηκης κατοικίας σας ενδεικτικά να σας ενημερώσουμε ότι το κόστος ασφάλισης είναι 1€ ανά Τετραγωνικό Μέτρο.!

Για παράδειγμα το κόστος ασφάλισης, με 30 καλύψεις επιπλέον των υποχρεωτικών, για μία κατοικία 80τμ είναι μόνο 80€ τον χρόνο.!

Για την διαδικασία ασφάλισης και για την όποια επιπλέον ερώτηση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος