Ασφάλιση Σκάφους & Jet Ski

ασφαλεια σκαφους jet ski

Σας ενημερώνουμε ότι από 1η Ιουνίου 2022 και σύμφωνα με τον Νόμο 4926/2022 (ΦΕΚ 82Α/20-04-2022) αναπροσαρμόζονται τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης για την υποχρεωτική ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και επιβαινόντων από ατυχήματα πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων.

Με βάση την αναπροσαρμογή τα ελάχιστα ασφαλιστικά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

 

Ίπποι Μηχανής

Σκάφος Μηχανοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης

Jet Ski Ιδιωτικής Χρήσης

έως 30hp

30€ / έτος

220€ / έτος

 


 

ή 165€ / για 6 μήνες

31hp έως 50hp

45€ / έτος

51hp έως 75hp

55€ / έτος

76hp έως 100hp

70€ / έτος

101hp έως 150hp

80€ / έτος

151hp έως 200hp

80€ / έτος

201hp έως 250hp

101€ / έτος

251hp έως 300hp

104€ / έτος

 

οι Καλύψεις του Πακέτου βάση τον νόμο είναι:

  • Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σύνολο κάλυψης 2.100.000€. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ ανά επιβάτη με ανώτατο ποσό ανά συμβάν επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ.
  • Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σύνολο Κάλυψης 450.000€. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ ανά συμβάν.
  • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Σύνολο κάλυψης 450.000€. Τo ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
  • Ανώτατο όριο ευθύνης εταιρίας ανά συμβάν είναι 3.000.000€.

i) Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιβάτη και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ανά συμβάν.

ii)Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

iii) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τo ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

– See more at: http://blog.insurancemarket.gr/car/news/102-boat/news/152-ypoxrewtiki-i-asfalisi-epaggelmatikwn-kai-idiwtikwn-skafwn-anapsyxis-ti-orizei-o-neos-nomos#sthash.GBDQwvLY.dpuf

i) Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιβάτη και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ανά συμβάν.

ii)Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

iii) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τo ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

– See more at: http://blog.insurancemarket.gr/car/news/102-boat/news/152-ypoxrewtiki-i-asfalisi-epaggelmatikwn-kai-idiwtikwn-skafwn-anapsyxis-ti-orizei-o-neos-nomos#sthash.GBDQwvLY.dpuf

(Οι τιμές επιβαρύνονται με επασφάλιστρο στην περίπτωση νέου χειριστή σε ηλικία ή με δίπλωμα οδήγησης κάτω του ενός (1) έτους)

Διευκρινήσεις

Ακύρωση κι επιστροφή ασφαλίστρων
Γίνεται μόνο σε περίπτωση πώλησης , με την απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης του πρωτότυπου ασφαλιστηρίου συμβολαίου μαζί με τη βεβαίωση ασφάλισης, καθώς επίσης και του πωλητηρίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης.

Διαγραφή – Κατάθεση νηολογίου
Ακύρωση με επιστροφή αναλογικών ασφαλίστρων με την προσκόμιση των αντίστοιχων εγγράφων.

Ακινησία (δεν το χρησιμοποιεί)
Ακύρωση χωρίς επιστροφή ασφαλίστρων.

Αντικατάσταση σκάφους
Γίνεται συμψηφισμός ασφαλίστρων.

Λήξη άδειας χειριστού / Άδεια εκτέλεσης πλοών
Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια χειριστού / άδεια εκτέλεσης πλοών θα πρέπει να αποστέλλεται η ανανεωμένη άδεια στην Εταιρεία.

Αποδεκτή ηλικία ασφάλισης
Ανώτατη αποδεκτή ηλικία ασφαλιζομένων – χειριστών μέχρι 70 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ασφάλιση σκαφών

Δίπλωμα χειριστού σκάφους (εάν δεν απαιτείται το δίπλωμα από τον νόμο θα πρέπει να δηλώνεται ο χειριστής και η ηλικία γέννησής του).

Άδεια εκτέλεσης πλοών (ερασιτεχνικού σκάφους).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος