Μεμονωμένη Επείγουσα Αερομεταφορά

Αδιαμφισβήτητα η χώρα μας χαρακτηρίζεται από σπάνια ομορφιά σε κάθε γωνιά της με πληθώρα δύσβατων περιοχών και εκατοντάδες νησιά.

Δυστυχώς όμως, στα περισσότερα από αυτά δε λειτουργούν πολύ καλές υπηρεσίες υγείας, ενώ σε κάποια άλλα δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από έναν αγροτικό γιατρό.

Αναπόφευκτα λοιπόν, οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών αυτών, συχνά, για λόγους υγείας, χρήζουν άμεσης βοήθειας και επείγουσας μεταφοράς, με οποιοδήποτε μέσο, σε αστικό κέντρο όπου υπάρχει η υποδομή για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ωστόσο, την ανάγκη της επείγουσας μεταφοράς, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, την έχουν και οι παραθεριστές οι οποίοι θα έχουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα σε περίπτωση που τους συμβεί κάτι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Σε κάθε περίπτωση, γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι σε περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών, το ΕΚΑΒ, και γενικότερα ο κρατικός φορέας, ενεργοποιεί μηχανισμό μεταφοράς με στρατιωτικά μέσα και λοιπά οχήματα.  Πολλές φορές όμως, αυτό δεν είναι αρκετό, καθώς εάν το περιστατικό μας συμπέσει χρονικά με άλλο περιστατικό, που έλαβε χώρα σε άλλη περιοχή, τότε είναι πολύ πιθανό η μεταφορά μας να καθυστερήσει να πραγματοποιηθεί θέτοντας την υγεία μας σε ενδεχόμενο κίνδυνο.

Τι κάνω λοιπόν αν είμαι σε δύσβατη απομακρυσμένη περιοχή και χρειαστώ επείγουσα μεταφορά ή αερομεταφορά σε αστικό κέντρο που διαθέτει νοσοκομείο (είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο);

Πολλά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας έρχονται να δώσουν λύση στο ερώτημα αυτό, καθώς διαθέτουν την εν λόγω παροχή ως πρόσθετη κάλυψη εξασφαλίζοντας έτσι, απόλυτη ασφάλεια σε όσους την έχουν εντάξει στο ασφαλιστικό τους πακέτο.

Για όλους τους υπόλοιπους μπορεί να δοθεί και χωριστά, ως μεμονωμένο συμβόλαιο επείγουσας Αερομεταφοράς, από οποιοδήποτε μέρος (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες φυσικά), οποιαδήποτε ώρα και 365 μέρες τον χρόνο για σοβαρά περιστατικά.

(Προσοχή η ζωή μας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο ακόμη κι αν πονάει το στομάχι μας και στο μέρος που βρισκόμαστε δεν υπάρχει υπέρηχος, ώστε να διαπιστώσει ο Αγροτικός γιατρός αν είναι σκωληκοειδίτιδα και ανακολούθως πρέπει να μεταφερθεί ο ασθενής σε άμεσα χειρουργείο)

Πρόγραμμα ασφάλισης επείγουσας Αερομεταφοράς

Καλύπτει πλήρως τα έξοδα διακομιδής και υγειονομικής μεταφοράς με αεροπορικά μέσα (αεροπλάνο ή ελικόπτερο).

Καλύπτει πλήρως τα έξοδα διακομιδής και υγειονομικής μεταφοράς με ασθενοφόρο.

Συντονίζει την διαδικασία.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε συμβεί ατύχημα είτε προκύψει ασθένεια.

Το κόστος του προγράμματος είναι 35€ κατ’ έτος.

Η διαδικασία ασφάλισης είναι μια απλή αίτηση.

Η διαδικασία πληρωμής μπορεί να γίνει με μετρητά στον χώρο μας με αντικαταβολή ή με κατάθεση σε έναν από τους λογαριασμούς μας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Aναλαμβάνoυμε το έργο της διακομιδής (μεταφοράς και συνοδείας) ασθενών και τραυματιών, με συνοδεία γιατρού, που έχουν συμβληθεί με την ιδιότητα του ασφαλισμένου και, ως εκ τούτου, καλύπτονται από το παρόν συμφωνητικό.

Ως επείγον περιστατικό σοβαρού ατυχήματος ή ασθένειας νοείται η αιφνίδια και τυχαία βλάβη της υγείας του ασφαλισμένου προσώπου που αφενός προήλθε αποκλειστικά από ατύχημα ή ασθένεια και απαιτεί υποχρεωτικά ολοκληρωμένη νοσοκομειακή αντιμετώπιση αφετέρου δε η αντι-μετώπιση αυτή δε μπορεί να παρασχεθεί σε υγειονομική μονάδα στην περιοχή όπου βρίσκεται ο ασφαλισμένος και απαιτείται η μεταφορά του σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η ανωτέρω αδυναμία αντιμετώπισης βεβαιώνεται εγγράφως από τον ιατρό που επιλήφθηκε της καταστάσεως του προς μεταφορά ασφαλισμένου.

 1. Ο χώρος παροχής των παραπάνω υπηρεσιών είναι η Ελληνική Επικράτεια.
 1. Τα χρησιμοποιούμενα για τις διακομιδές μεταφορικά μέσα είναι ασθενοφόρα, αυτοκίνητα, αεροπλάνα ή ελικόπτερα. Η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται με γνώμονα την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά του ασθενή, σε κατάλληλη και ικανή για την περίθαλψή του νοσηλευτική μονάδα στην Ελληνική επικράτεια. Η επιλογή της νοσηλευτικής μονάδας ανήκει στον ασθενή ή, σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί να εκφράσει τη βούλησή του, στους οικείους του.
 1. Η αναγγελία του περιστατικού γίνεται γραπτά (π. χ με τηλεγράφημα, telefax κ.λ.π) είτε από τον ασφαλισμένο, είτε από τον αγροτικό γιατρό, είτε από το κέντρο υγείας, είτε από το περιφερειακό νοσοκομείο που ήδη ο ασφαλισμένος νοσηλεύεται. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται γραπτή έγκριση του γιατρού του κέντρου υγείας ή του νοσοκομείου στο οποίο αυτός νοσηλεύεται, ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβληθεί στη διαδικασία διακομιδής με σχετική ασφάλεια της ζωής και της υγείας του.
 1. Η διακομιδή θα γίνεται με εναέριο μέσο μεταφοράς εφόσον είναι εφικτό, δηλαδή εφόσον είναι δυνατή η ασφαλής προσγείωση του αεροπλάνου ή του ελικόπτερου στο σημείο όπου βρίσκεται ο ασφαλισμένος ασθενής ή τραυματίας και εφόσον το τοπικό αεροδρόμιο ή ελικοδρόμιο είναι σε λειτουργία. Γενικά, η τήρηση των όρων, κανόνων, περιορισμών και κανονισμών προσγείωσης και πτήσης, όπως αυτές καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών εναέριας διακομιδής.
 1. Το συμβόλαιο δεν ευθύνεται σε περίπτωση απαγόρευσης πτήσεων ή αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο όπου βρίσκεται ο ασφαλισμένος, όταν αυτό οφείλεται σε εντολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλης αρμόδιας Κρατικής Αρχής. Η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να ενεργοποιηθεί και να προβεί στη διακομιδή αμέσως μόλις αρθούν τα εμπόδια από την απαγόρευση πτήσεων ή τη σχετική αδυναμία πρόσβασης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 1. Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από το παρόν συμφωνητικό οι υπηρεσίες μεταφοράς και διακομιδής που οφείλονται σε έναν ή περισσότερους από τους αμέσως ακολούθως αναφερόμενους λόγους:
 1. i) Στη χρήση από τον Ασφαλισμένο της, στο άρθρο 1. του παρόντος, συμπληρωματικής ασφαλιστικής κάλυψης πριν περάσουν δύο (2) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής ή της επαναφοράς της σε ισχύ.
 1. ii) Σε εισβολή ή επιδρομή εχθρού, σε εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, σε πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις και ταραχές, σε τρομοκρατικές ενέργειες ή ενέργειες με σκοπό τον έλεγχο, την πρόληψη ή την καταστολή τρομοκρατικής ενέργειας.

iii) Σε ατυχήματα κατά την εκτέλεση στρατιωτικής θητείας του Ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού.

 1. iv) Σε ασθένεια ή ατύχημα που οφείλεται σε τοξικομανία ή χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε χρόνιο αλκοολισμό, σε Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) καθώς και στις επιπλοκές αυτών.
 1. v) Σε κύηση, προγεννητικό έλεγχο, τοκετό, αντισύλληψη, εθελοντική στείρωση, εξωσωματική γονιμοποίηση, στειρότητα, τεχνητή γονιμοποίηση, αποβολή, απόξεση και στις πάσης φύσεως επιπλοκές τους, καθώς στη διερεύνηση και θεραπεία της ανδρικής ανικανότητας.
 1. vi) Σε διανοητικές, νευροφυτικές, νευρικές ή ψυχικές διαταραχές και παθήσεις, σε νευρώσεις και ψυχώσεις, σε επιληψία, καθώς σε απόπειρα αυτοκτονίας ή και αυτοτραυματισμό, ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του αυτόχειρα.

vii) Σε κάθε πάθηση, ασθένεια, ανικανότητα ή σωματική βλάβη που προϋπήρχε της ασφάλισης ή της οποίας τα συμπτώματα προϋπήρχαν και ήταν γνωστά στον Ασφαλισμένο προ της ημερομηνίας έκδοσης ή επαναφοράς σε ισχύ της σύμβασης ασφάλισης, καθώς και στις υποτροπές/επιπλοκές αυτών, εκτός εάν αυτές έχουν γραπτά δηλωθεί στην Ασφαλιστική Εταιρία από τον Ασφαλισμένο δυνάμει της αντίστοιχης αίτησης ασφάλισης ή της επαναφοράς σε ισχύ αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι η Ασφαλιστική Εταιρία έχει αποδεχθεί την κάλυψή τους.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος