Νομική Προστασία Οχημάτων

Νομική Προστασία Οχημάτων

Η νομική προστασία είναι ένας ιδιαίτερος και πολλές φορές άγνωστος, στο καταναλωτικό κοινό, κλάδος των Ασφαλειών. Μέσω αυτής, καλύπτονται τα χρηματικά ποσά που μπορεί να χρειαστεί ο ασφαλισμένος, για τις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, από την κυκλοφορία των οχημάτων.

(β) Την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται στην τροχαία κίνηση.

(γ) Προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, λόγω αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και για την επανάκτησή τους και την κίνηση διαδικασιών σε δικαστήρια, για τους ίδιους λόγους.

(δ) Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την ιδιότητα του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος («νομική προστασία ενοχικών συμβάσεων οχήματος»).

Τα παραπάνω αποτελούν τις πιο συνήθεις καλύψεις της νομικής προστασίας και διαφέρουν ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία που προσφέρει την κάλυψη. Πολλά προβλήματα όμως προκύπτουν από τη σύγκρουση συμφερόντων, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Αυτό, σχετίζεται, συνήθως, με το γεγονός ότι έγινε επιλογή της κάλυψης, μέσω της ίδιας εταιρείας όπου ασφαλίζουμε το όχημα μας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις προκύπτουν συνήθως τα παρακάτω προβλήματα:

  • Τα εμπλεκόμενα οχήματα ασφαλίζονται στην ίδια ασφαλιστική εταιρεία, για την αστική τους ευθύνη. Οι εμπλεκόμενοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση της νομικής προστασίας, καθώς δεν μπορεί η ασφαλιστική εταιρεία να κινηθεί εναντίον του εαυτού της.
  • Ο ασφαλισμένος διαφωνεί με το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από τις λοιπές καλύψεις του συμβολαίου του, για παράδειγμα στην περίπτωση ασφάλισης κλοπής. Σε αυτή την περίπτωση, η δικαστική δαπάνη θα πρέπει να καταβληθεί από τον ίδιο, διότι στρέφεται κατά της εταιρείας όπου ασφαλίζεται.

Για τη λύση όλων των παραπάνω, η επιλογή ανεξάρτητης εταιρείας νομικής προστασίας είναι μονόδρομος και δίνει πολλά πλεονεκτήματα. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

  • Παροχή της υπηρεσίας από εξειδικευμένη εταιρία Νομικής Προστασίας με εγχώρια και διεθνή εμπειρία δεκαετιών στο εν λόγω αντικείμενο.
  • Μέσω ανεξάρτητης Εταιρείας Νομικής Προστασίας ελαχιστοποιούνται ή εκμηδενίζονται για τους πελάτες της οι πιθανότητες Σύγκρουσης Συμφερόντων.
  • Μεγάλο Πανελλαδικό Δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων (από τον Έβρο έως της Κρήτη), ώστε όπου και να συμβεί το περιστατικό-ζημιά να υπάρχει γρήγορη και έγκυρη Νομική Υποστήριξη- Εξυπηρέτηση.
  • Υψηλό ασφαλιστικό ποσό, ανά περίπτωση, χωρίς όριο στις αναγγελθείσες ζημιές ανά ασφαλιστική περίοδο.
  • Κάλυψη εξ ιδίων ασφαλιστηρίων, που αφορά στις διαφορές που μπορεί να προκύψουν με την Ασφαλιστική Εταιρεία του πελάτη σε αποζημίωση προαιρετικών καλύψεων (πυρός, κλοπής, χαλάζι κ.α).
  • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για τον πελάτη μας ακόμη και για μικρά ποσά (κάτω των 300€), τα οποία συνήθως δε δύνανται να ενεργοποιήσουν την κάλυψη, ακόμη κι όταν αυτή υπάρχει μέσα στο συμβόλαιο.
  • Ανταγωνιστικό ασφάλιστρο 20€ ετησίως με δυνατότητα εξαμηνιαίου τρόπου πληρωμής για πολλές χρήσεις οχημάτων (Ε.ΙΧ. , Φ.ΙΧ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ,ΤΡΑΚΤΕΡ,ΤΑΞΙ).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός πως πολλές ασφαλιστικές εταιρείες περιλαμβάνουν στα συμβόλαιά τους την κάλυψη «Νομικές Συμβουλές» η οποία ΔΕΝ είναι Νομική Προστασία υπεράσπισης, αλλά απλώς μια υπηρεσία τηλεφωνικών συμβουλών νομικής φύσεως!

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας φέρουμε σε επαφή με έναν επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος