Οδική Βοήθεια Αυτοκινήτου

Ένα καίριο ζήτημα της καθημερινότητας αφορά στην πιο συνηθισμένη -προαιρετική- κάλυψη στα συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων ΕΙΧ, Μoto, Ταξί, ΦΙΧ & ΦΔΧ έως 3,5 τόνους, είναι η κάλυψη της Οδική Βοήθειας.

Αυτό που συνήθως δε γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι είναι πως, σχεδόν πάντα, η κάλυψη της οδικής βοήθειας δίνεται μέσω παρόχου και όχι από την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός κάποιων εξαιρέσεων όπου υπάρχει ιδιόκτητος στόλος, όπως ισχύει για την Interamerican και την Intersalonica. Οι λοιποί πάροχοι, που καλύπτουν το σύνολο των υπολοίπων ασφαλιστικών εταιρειών, είναι οι Europ assistance, Mondial assistance, Interpartner assistance και η Extra assistance.

Φυσικά, πολλοί νομίζουν πως η κάλυψη της οδικής βοήθειας είναι μία, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολυδιάστατη με εκδοχές που θα αναλύσουμε παρακάτω:

Μεταφορά σε συνεργείο κατόπιν ατυχήματος.

Συνήθως, η κάλυψη παρέχεται από τον εκάστοτε συνεργάτη της κάθε ασφαλιστικής διότι, ταυτόχρονα, η λεγόμενη «Φροντίδα ατυχήματος» θα κάνει την καταγραφή, ανταλλαγή στοιχείων και τη δήλωση ατυχήματος. Εδώ, μπορεί να παρουσιαστούν δυο πολύ σημαντικά προβλήματα:

α) Οι συνεργάτες των ασφαλιστικών εταιρειών καλύπτουν μία μεταφορά ανά περιστατικό και αν ο πελάτης δεν το γνωρίζει αιτείται μεταφορά στην οικία του! Στη συνέχεια, δεν μπορεί να μεταφέρει το όχημα σε συνεργείο εκτός αν έχει -και- την κάλυψη της οδικής βοήθειας η οποία θα πραγματοποιήσει τη μεταφορά.

β) Αν το συνεργείο δεν είναι αρμόδιο για την επισκευή ή αν ο πελάτης αποφασίσει να απευθυνθεί αλλού από την αρχική την επιλογή, δεν μπορεί να τον μεταφέρει σε άλλο συνεργείο, καθώς καμία εταιρεία παροχής φροντίδας ατυχήματος ή οδικής βοήθειας δεν καλύπτουν μεταφορά μεταξύ συνεργείων!

Ταξιδιωτική βοήθεια

Η κάλυψη παρέχεται σε περίπτωση που το όχημα χρειαστεί μεταφορά από σημείο που απέχει 50 χλμ μακριά από την έδρα που έχει δηλωθεί στο συμβόλαιο και ο πελάτης θα κληθεί να πληρώσει έξοδα μεταφοράς με δημόσιο ή ιδιωτικό μέσο μεταφοράς. Προσοχή:

α) δεν καλύπτουν ταξιδιωτική όλες οι οδικές βοήθειες.

β) κάποιες καλύπτουν έξοδα μόνο για μεταφορά με δημόσιο μέσο.

γ) πρόβλημα έχουν σχεδόν πάντα οι πελάτες που μεταφέρουν κατοικίδιο.

Επαναπατρισμός και Άμεση μεταφορά αυθημερόν

Σε περίπτωση που η ακινητοποίηση από βλάβη ή ατύχημα είναι σε απόσταση άνω των 50 χιλιομέτρων οι περισσότεροι πάροχοι πραγματοποιούν τοπική μεταφορά οχήματος σε χώρο φύλαξης και, εντός 3 ημερών, μεταφέρουν το όχημα στον τόπο που θα υποδείξει ο πελάτης. Αυτό είναι κάτι που, δυστυχώς, πολλοί δεν το γνωρίζουν εκ των προτέρων και το μαθαίνουν ξαφνικά τη στιγμή που θα προκύψει η ανάγκη. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό · πολλές αντιπροσωπείες οχημάτων κατά την πώληση καινούργιου αυτοκινήτου παρέχουν την οδική βοήθεια, η οποία όμως, λειτουργεί μόνον εντός νομού. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση σοβαρής ζημιάς εκτός του νομού-έδρας του οχήματος ή κατοικίας του πελάτη να χρειαστεί παραμονή στον τόπο ζημιάς μέχρι την επισκευή του, κάτι που συχνά δεν εξυπηρετεί τον πελάτη, ο οποίος θέλει άμεσα να επιστρέψει στον τόπο κατοικίας του.

Λίγα λόγια για την Extra assistance

Η EXTRA ASSISTANCE ιδρύθηκε το 2015, με σκοπό την πανελλήνια κάλυψη Οδικής Βοήθειας. Ο ιδιόκτητος στόλος οχημάτων της, καθώς και το δίκτυο συνεργατών της, έχουν ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση κάθε συνδρομητή στον τόπο του συμβάντος, παρέχοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, διαθέτοντας την τεχνογνωσία για την ευρύτερη παροχή υπηρεσιών στο σημείο της βλάβης ή ατυχήματος, του εκάστοτε οχήματος, παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα της άμεσης αποκατάσταση της ζημιάς.

Διαθέτοντας το πιο έμπειρο τεχνικό προσωπικό οδικής εξυπηρέτησης, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ιδιόκτητα οχήματα και συνεργάτες εξυπηρέτησης, η φιλοδοξία της εταιρείας είναι, στο άμεσο μέλλον, ο συνδρομητής να την εμπιστεύεται και για επιπλέον παροχές γύρω από το όχημά του, καθώς και για την ευρύτερη κάλυψη των αναγκών του.

Η EXTRA ASSISTANCE έχει ως κύριο μέλημα την παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτηση κάθε συνδρομητή της και αντιμετωπίζει -ως μεμονωμένο- καθένα από τα περιστατικά με γνώμονα την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση αυτού.

Έχοντας ως βάση την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία της, γύρω από το αυτοκίνητο και τον άνθρωπο, η εταιρεία, μάς επιτρέπει να στοχεύουμε στο υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και μας υποχρεώνει, να βελτιωνόμαστε συνεχώς, ώστε από την πλευρά μας να χαμογελάμε για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, αλλά και οι πελάτες μας να χαμογελούν εξίσου για τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν.

Η Extra Assistance δίνει αξιόπιστες λύσεις, εδώ και χρόνια στους πελάτες της Makesure και γι’ αυτό την έχουμε επιλέξει ως στρατηγικό μας συνεργάτη. Θεωρούμε πως όλοι οι πελάτες πρέπει να έχουν την κάλυψη της οδικής βοήθειας, μιας και είναι η συχνότερη που χρησιμοποιείται σε ένα ασφαλιστήριο αυτοκινήτου. Και πρέπει να την έχουν σε ξεχωριστό συμβόλαιο, καθώς τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά περισσότερα, έναντι της «ευκολίας» της προσθήκης μέσα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σημαντική παροχή της Extra assistance αποτελεί και app εφαρμογή για την πιο άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η εφαρμογή στέλνει SMS με την τοποθεσία σας στην Extra Assistance.
Αποτελεί λοιπόν, σημαντικό εργαλείο για κάθε οδηγό, διαθέτοντας 2 σημαντικές λειτουργίες:

  1. Η πρώτη, με το πλήκτρο SOS , στέλνει αυτόματα μήνυμα στο κέντρο κλήσεων της Οδικής Βοήθειας με την τοποθεσία σας. Εντός λίγων λεπτών θα λάβετε την επιβεβαίωση και θα σας καλέσει ο χειριστής για οδηγίες. Απαιτείται πρώτα να καταχωρήσετε τον αριθμό κυκλοφορίας.

  2. Η δεύτερη με το πλήκτρο CHECK, που απαιτεί και το ΑΦΜ , στέλνει στο κινητό σας μήνυμα με την ασφάλιση που έχετε, καθώς και με την ημερομηνία λήξης αυτής. Έτσι, δε θα υπάρχει κίνδυνος να μείνετε χωρίς Οδική Βοήθεια.

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή CHECK αμέσως, ώστε να επιβεβαιώστε την ασφάλειά σας, αλλά και να ελέγξτε την λειτουργία της.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με έναν από τους εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους μας, προκειμένου να σας ενημερώσουν σχετικά.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος