Ασφαλιστικές Ετ. που συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμο

  1019  INTERAMERIKAN Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ    1091  ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.    1093  ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.    1102  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.    1111  ΙΝΤΕRNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α    1140  ΑLLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.    1141  ΙΝΤERLIFE SA A.A.E.Γ.Α.    1142  GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.    1161  NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.    1162  INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.    1163  PRIME INSURANCE LTD […]

Ασφαλιστικές Έννοιες

Αντασφάλιση Αντασφάλιση είναι η ασφάλιση από τρίτο της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής ή πιο απλά η ασφάλιση μέρους του κινδύνου που ανέλαβε ένας ασφαλιστής από έναν άλλο εξειδικευμένο ασφαλιστή που ονομάζεται αντασφαλιστής. Με απλά λόγια, η αντασφάλιση είναι η ασφάλιση της ασφάλισης. Αντικείμενο της Ασφάλισης Αντικείμενο της Ασφάλισης μπορεί να είναι οποιαδήποτε περιουσία […]