Ασφαλιστικές Ετ. που συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμο

 

 1. 1019  INTERAMERIKAN Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
 2.    1091  ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
 3.    1093  ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
 4.    1102  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
 5.    1111  ΙΝΤΕRNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α
 6.    1140  ΑLLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
 7.    1141  ΙΝΤERLIFE SA A.A.E.Γ.Α.
 8.    1142  GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.
 9.    1161  NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
 10.    1162  INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
 11.    1163  PRIME INSURANCE LTD
 12.    1168  AIG EUROPE LIMITED
 13.    1171  HD INSURANCE LTD   ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Σ.Α.Π. ΑΠΟ 1/11/2014
 14.    5009  Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 15.    5012  ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 16.    5013  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. – ΜΙΝΕΤΤΑ
 17.    5019  ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
 18.    5025  GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.
 19.    5027  ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
 20.    5041  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 21.    5048  ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
 22.    5049  EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α.
 23.    5050  ERGO A.A.E.Z.
 24.    5052  PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
 25.    9000  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος