Σύστημα Άμεσης Πληρωμής

Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής; Το Σ.Α.Π. είναι μια συμφωνία άμεσου διακανονισμού ζημιών από τροχαίο ατύχημα η οποία καθιερώθηκε το Μάιο του 2000 στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν το κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων με σκοπό την απαλλαγή της διεκδίκησης αποζημίωσης του αναίτιου εμπλεκομένου σε τροχαίο ατύχημα, από την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει την ευθύνη του υπαιτίου.

Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής;

Το Σ.Α.Π. είναι μια συμφωνία άμεσου διακανονισμού ζημιών από τροχαίο ατύχημα η οποία καθιερώθηκε το Μάιο του 2000 στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν το κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων με σκοπό την απαλλαγή της διεκδίκησης αποζημίωσης του αναίτιου εμπλεκομένου σε τροχαίο ατύχημα, από την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει την ευθύνη του υπαιτίου.

Τι καλύπτει το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής;

Το Σ.Α.Π. καλύπτει την αποζημίωση του ατυχήματος στο οποίο προκλήθησαν Υλικές Ζημιές αλλά και Σωματικές Βλάβες. Με αυτή τη διαδικασία παρέχεται στους ασφαλισμένους που έχουν εμπλακεί αναίτια σε τροχαίο ατύχημα, να στραφούν με μεγαλύτερη ευκολία στην Εταιρία που οι ίδιοι επέλεξαν συνειδητά και έχουν εμπιστοσύνη ώστε να είσπραξουν την αποζημίωσή τους.

Τι προϋποθέσεις χρειάζεται μια εταιρία για να συμμετάσχει στο Σ.Α.Π.;

Το Σ.Α.Π. αφορά μια συμφωνία η οποία είναι ανοικτή σε ΚΑΘΕ ασφαλιστική εταιρία που ανήκει ως μέλος στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος υπό τη προϋπόθεση βέβαια ότι ασκεί το κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. Που εξυπηρετεί το Σ.Α.Π.; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας και εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες εταιρίες έχουν προσχωρήσει στην Συμφωνία Άμεσης Πληρωμής , επιτρέπεται να στην ασφαλιστική εταιρία του ανυπαίτιου οδηγού να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Είναι απαραίτητο το έντυπο να φέρει την υπογραφή και των 2 οδηγών;

Όταν το Μάϊο του 2000 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το Σ.Α.Π. ο διακανονισμός του ατυχήματος από την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον ανυπαίτιο οδηγό ήταν δυνατός μόνο εάν υπήρχε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και από τους δύο οδηγούς το ευρωπαϊκό έντυπο της Φιλικής Δήλωσης. Σήμερα, δεν είναι πια απαρα΄τητη για την ένταξη μιας ζημιάς στο Σ.Α.Π. η συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης. Η έλλειψη της όμως επιβάλλει την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων εταιριών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος