Πόσο σημαντικό είναι το πόρισμα του πραγματογνώμονα για την έκδοση αποζημίωσης;

Ο Πραγματογνώμονας είναι ο επαγγελματίας, ο οποίος διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκαλείται μια ζημιά, αποτελώντας ένα αναπόσπαστο κομμάτι στη διαδικασία των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Είναι εκείνος ο οποίος μετά το κάλεσμα του ασφαλισμένου σπεύδει στο σημείο που έχει δηλωθεί η ζημιά και διεξάγει επί τόπου έρευνα, καταγράφοντας λεπτομερώς τα διαθέσιμα στοιχεία καθώς και τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Στη συνέχεια, καταθέτει στην ασφαλιστική εταιρεία τις προτάσεις του αναφορικά με το κόστος της κάλυψης και αποκατάστασης των ζημιών.

Πώς να επιλέξω τον κατάλληλο επαγγελματία;

Αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι ο επαγγελματίας τον οποίον θα εμπιστευθούμε να είναι εξειδικευμένος στο αντικείμενο του, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τόσο την ασφαλιστική εταιρεία, όσο και τον ασφαλισμένο στην μεταξύ τους συνεννόηση. Παράλληλα, θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία τον βοηθούν να διαλευκάνει τα αίτια που προκάλεσαν τη ζημιά και να καταθέσει μια ολοκληρωμένη έκθεση στην ασφαλιστική εταιρεία.

Πώς η έκθεση του πραγματογνώμονα καθορίζει τα ποσά των αποζημιώσεων;

Η συμβολή του είναι καθοριστικής σημασίας για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων που καλείται να καταβάλει μια ασφαλιστική εταιρεία προς τους ασφαλισμένους της, με τα ποσά να διαμορφώνονται βάσει των τελικών πορισμάτων του.

Λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των ζημιωθέντων αλλά και των ασφαλιστικών εταιρειών, οι καταναλωτές βλέπουν στο πρόσωπό του πραγματογνώμονα τον άνθρωπο, ο οποίος με εμπεριστατωμένα στοιχεία θα τους προσφέρει μια δίκαια λύση, αποσκοπώντας στην άμεση αποκατάσταση της εκάστοτε ζημιάς. Πρόκειται επομένως για επαγγελματίες που καλούνται να διαχειριστούν το βάρος της ευθύνης, καθορίζοντας μέσω των προτάσεών τους το κόστος των αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι.

Από πλευράς των ασφαλιστικών εταιρειών, ο πραγματογνώμονας είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης. Είναι εκείνος ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη επαφή με τον ασφαλισμένο, εκτιμώντας το εύρος των ζημιών, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το εκάστοτε ατύχημα, προστατεύοντάς τες από ενδεχόμενες απάτες.

Το τελικό πόρισμα του πραγματογνώμονα δεσμεύει την εταιρεία ως προς την καταβολή της αποζημίωσης;

Η τελική έκθεση που κατατίθεται από τον πραγματογνώμονα στην εκάστοτε εταιρεία, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, με την ασφαλιστική να έχει τον τελευταίο λόγο για το τελικό ποσό της αποζημίωσης ή ακόμη και την άρνησή καταβολής του στον ασφαλισμένο. Επί της ουσίας αυτό που θα κρίνει εν τέλει το ποσό της αποζημίωσης, άλλα και την ενδεχόμενη απόρριψη της αξίωσης από την εταιρεία είναι οι όροι του εκάστοτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Αυτό σημαίνει ότι όταν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε στην αγορά κάποιου ασφαλιστικού προγράμματος θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει πλήρως τους όρους τους οποίους περιλαμβάνει, τις ρήτρες καθώς και τους κινδύνους που θα επιλέξουμε να συμπεριλάβουμε στο συμβόλαιό μας. Ο άνθρωπος κλειδί στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι άλλος από τον ασφαλιστικό μας διαμεσολαβητή, με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε τους προβληματισμούς μας. Έχοντας την κατάλληλη εμπειρία ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος μπορεί να διακρίνει τις ανάγκες μας και να μας προσφέρει το κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν καθώς και να μας αναλύσει τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην επικοινωνία μεταξύ πελάτη, διακανονιστή ασφαλιστικής εταιρείας, πραγματογνώμονα.

Προσοχή ο πελάτης έχει την δυνατότητα να καλέσει και δικό του πραγματογνώμονα, ο οποίος μπορεί να συντάξει έκθεση που ενδεχομένως να είναι καθοριστικής σημασίας τόσο στην περίπτωση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο εξώδικου διακανονισμού όσο και σε περίπτωση που ο διακανονισμός της ζημιάς καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες, καθώς με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η διαπραγματευτική ισοδυναμία των μερών και η προστασία του ασφαλιζόμενου καταναλωτή. Διότι όσο αμερόληπτος και αν είναι ο πραγματογνώμονας που ορίζει η ασφαλιστική εταιρεία παραμένει συνεργάτης της.

Στην MakeSure έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες πραγματογνώμονες και δικηγόρους, οι οποίοι με τις γνώσεις και την εμπειρία τους συνδράμουν για την εξασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο δίκαιης και αμερόληπτης αποζημίωσης των πελατών μας.

 

Ανδρέας Πέτσας

Δικηγόρος Ειδικός Συνεργάτης MakeSure

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος