Νέος τρόπος ασφάλισης αυτοκινήτου

Βάσει των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων που τέθηκαν σε ισχύ επέρχονται σημαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο πληρωμής του ασφαλιστικού συμβολαίου όσο και σε ζητήματα που φορούν την ισχύ του. Συνοπτικά, αλλαγές εντοπίζονται στα εξής ζητήματα: Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο,  ενώ η ασφαλιστική […]

Συμπεριλάβετε και άλλες καλύψεις στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας πέραν των βασικών, και προσαρμόστε τις ανάλογα με τις ανάγκες σας!

filislarge

Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες συμπεριλαμβάνουν επιπλέον καλύψεις στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ι.Χ., πέραν της Αστικής Ευθύνης που είναι η ελάχιστη κάλυψη για ένα εν κινήσει όχημα. Οι καλύψεις αυτές μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε τροχαία περιστατικά ή και σε απρόβλεπτα περιστατικά. Eίναι απαραίτητο όμως να διαπιστώσουμε ποιες από αυτές είναι πιο σημαντικές κατά περίπτωση, ανάλογα με […]