Ασφαλιστικές Απάτες

Τα τελευταία χρόνια η προωθητική δραστηριότητα πρακτόρων που στερούνται ασφαλιστικής αδείας, και δρουν παράνομα, αυξάνει ραγδαίως τον αριθμό όσων πέφτουν θύματα ασφαλιστικής απάτης.

Βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη ασφαλιστικών αλχημιών, που πολλές φορές περιλαμβάνουν ακόμη και ανύπαρκτες ασφαλιστικές εταιρείες, είναι η ισχύουσα οικονομική κρίση. Κατά συνέπεια, η κρίση αυτή καθίσταται εκμεταλλεύσιμη από τους ίδιους τους κατόχους και χρήστες της ασφάλισης. Άλλοτε πάλι, από τους «απατεώνες» που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Με ποιους τρόπους δρουν όμως οι τελευταίοι; Τον ευκολότερο στόχο αποτελούν οι ηλικιωμένοι. Υποτιθέμενοι ασφαλιστές πλησιάζουν ηλικιωμένους με το πρόσχημα ότι κάποιο οικείο τους πρόσωπο τους χρωστά την ασφάλεια του αυτοκινήτου του προκειμένου να τους αποσπάσουν κάποιο χρηματικό ποσό.

Ένας επιπλέον τρόπος απάτης αφορά στα πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια που προωθούνται, σε χαμηλές και δελεαστικές τιμές, από τους απατεώνες ασφαλιστές με σκοπό την προσέλκυση ολοένα και περισσότερων πελατών σε μία ασφαλιστική εταιρεία ωστόσο με άκυρα και ανεπίσημα συμβόλαια.

Η προηγούμενη διετία έφερε στο φώς μία ακόμη απάτη. Γραφείο με δραστηριότητα στην περιοχή του Ζωγράφου, εκμεταλλευόμενο τη δυνατότητα που δίνει η Ε.Ε στις ασφαλιστικές να δραστηριοποιούνται και στις υπόλοιπες χώρες μέλη, προσποιήθηκαν την εκπροσώπηση εταιρείας που είχε ως έδρα της τη Βουλγαρία. Έρευνα των διωκτικών αρχών αποκάλυψε την απάτη μιας και αποδείχτηκε πως η εν λόγω βουλγαρική ασφαλιστική εταιρεία ουδεμία συνεργασία είχε με το συγκεκριμένο ή οποιοδήποτε άλλο ελληνικό γραφείο ασφάλισης.

Προκειμένου να αποφύγετε να γίνετε οι ίδιοι θύματα τέτοιου είδους παράνομων δραστηριοτήτων είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τρεις βασικούς κανόνες. Ο πρώτος από αυτούς αφορά στο ποιός μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του ασφαλιστή. Η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ο ασφαλιστής να έχει αποκτήσει την ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται από τα κατά τόπους αρμόδια Επαγγελματικά Επιμελητήρια, αλλά και τη σχετική από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστοποίηση για ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Δεύτερο βασικό κανόνα για έγκυρη ασφάλιση αποτελεί η γνώση του τρόπου πληρωμής και παραλαβής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πλέον, είναι απαραίτητο ο ασφαλιζόμενος να καταβάλει τα ασφάλιστρα παράλληλα με το συμβόλαιο ώστε να το παραλάβει μαζί με την απόδειξη και να είναι έγκυρο.

Τέλος, πρέπει να γίνει λόγος για το ποιες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα ασφαλιστικής δραστηριότητας. Άδεια ασφαλίσεων έχουν τόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα όσο και εταιρείες που εδρεύουν σε χώρα μέλος της Ε.Ε. Προαπαιτούμενη είναι η εγγραφή στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος, που εποπτεύει την ιδιωτική ασφάλιση, στην κατηγορία Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, ενώ η ασφάλιση αυτοκινήτου απαιτεί την ένταξη στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Αυτοκινήτου.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος